De nieuwe kapelaan stelt zich voor

  1. De-Pelgrim
  2. /
  3. Laatste Nieuws
  4. /
  5. De nieuwe kapelaan stelt...

Beste parochianen, ik ben Shaiju Selestin.

Nu heb ik mijn seminarieopleiding afgerond. Tijdens de afsluiting van dit studiejaar heeft vicaris generaal Mgr. Maessen mij de benoeming bekendgemaakt als de kapelaan van de parochiefederatie Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg.

Komend najaar hoop ik gewijd te worden tot diaken en in de week na Pasen volgend jaar volgt dan de priesterwijding, als God wilt.

Ik kom uit Kerala, een van de zuidelijke deelstaten van India. Mijn thuisbisdom is het aartsbisdom Trivandrum. Ik ben opgegroeid in een vissersdorp, dat Poovar heet, aan de zeekust. Mijn vader is visser. Ik ben de tweede zoon van mijn ouders. Ik heb drie broertjes en een zusje. Mijn oudste broer is gestorven bij een motorongeluk in 2013.

Ik kan niet precies uitleggen wanneer ik begon te verlangen naar het priesterschap, maar vanaf mijn kinderjaren had ik een verlangen om priester te worden. Mijn ouders hebben mij elke dag mee naar de kerk genomen voor de dagelijkse Eucharistieviering. Ook heb ik een goede indruk gehad van de priesters in mijn parochie. Mijn ouders waren zeer gelovig en hebben ons goed opgevoed in het geloof. De catecheselessen gedurende de schooljaren, het dagelijks gebed, het rozenkransgebed thuis en de dagelijkse Bijbellezing hebben mijn verlangen versterkt. Daar leerde ik hoe gezellig het is om met een groep om te gaan.

Ik heb mijn basisopleiding en middelbare school in een internaat gedaan. Meteen na mijn basisschool ben ik naar het kleinseminarie in ons bisdom gegaan. Wij waren met zo’n 85 kandidaten op het sollicitatiekamp aanwezig. Zelf was ik een van de 20 studenten die uitgekozen werden. Zes jaar was ik in het kleinseminarie. Daar heb ik mijn hogere opleiding en de universiteit afgerond. Daarna ging ik naar het grootseminarie. Daar heb ik twee jaar filosofie gestudeerd. Vervolgens heb ik in een tussenjaar stage gelopen in ons kleinseminarie.

Toen heeft mijn bisschop Mgr. M. Soosaipakiam mij gevraagd om in Nederland te gaan studeren. Zo kwam ik in Rolduc in 2014. Daar volgde ik verder de priesteropleiding. Hier zal ik in het bisdom Roermond een aantal jaren werkzaam zijn als priester.

Al zes jaar ben ik nu in Nederland. In het eerste jaar moest ik de taal leren. Daarna heb ik in vijf jaar de lange priesteropleiding in Rolduc afgerond. Gedurende mijn opleiding in Rolduc heb ik in verschillende parochies stage gelopen, zoals de catechesestage en de parochiestage.

Deze eerste benoeming zie ik als een vreugdevol en vruchtbaar moment en als het begin van een nieuw tijdperk van mijn leven. Ik heb de indruk gekregen dat deze parochiefederatie heel actief en levendig is. Gedurende deze jaren van studie zag ik er naar uit nader kennis te maken met velen van u bij verschillende gelegenheden. Ik vind sport een goed middel  om met de jonge mensen een gezelschap te vormen. Gezinnen en de oudere mensen wil ik ook persoonlijk bezoeken om goed contact te maken. Ik hoop dat ik veel kan leren en het geleerde kan toepassen in mijn pastoraal in onze parochies.

Graag wil ik u allen van Godswege dienen als een eenvoudige dienaar van God. 

Ga naar de inhoud