Maria Schouteten koninklijk Onderscheiden!

Woensdagavond 7 oktober 2020 is de vice-voorzitter van ons kerkbestuur benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Wil Houben reikte haar de versierselen uit tijdens een feestvergadering van de Zonnebloem, afdeling Ubachsberg, waar zij ook de gouden speld ontving voor haar jarenlange inzet voor de Nationale Vereniging De Zonnebloem.

Van Maria Schouteten kunnen we zeggen dat haar verdiensten voor de parochie Sint Bernardus Ubachsberg en later ook voor de toegevoegde parochies Simpelveld-Bocholtz buitengewoon bijzonder zijn.

Haar inzet als vrijwilligster begon 20 jaar geleden in de parochie Ubachsberg als coördinatrice van de bloemversiering en kerststalopbouw in de kerk. Gaandeweg breidde dit vrijwilligerswerk zich uit tot lid van de onderhoudsgroep van kerk en pastorie, als lector in de weekenddiensten, mede-organisator van processie en parochiefeesten, coördinatrice en gastvrouw bij het koffiedrinken na de weekendvieringen.

Sinds de parochie Ubachsberg ook op organisatorisch en bestuurlijk vlak een samenwerkingsverband is aangegaan met Simpelveld en Bocholtz, breidde haar inzet zich ook uit op het sociaal-diaconaal vlak. Zij zet zich in voor de MOV-groep (missie en ontwikkeling) die jaarlijks projecten ondersteunt in de ontwikkelingslanden. Dichtbij coördineert zij een pastorale bezoekgroep van dames en heren die in onze parochies oudere, zieke en hulpbehoevende medemensen opzoekt en ondersteunt. Tevens leidt zij de jaarlijkse parochiële actie voor de Voedselbank Zuid Limburg met de inzameling van voedselpakketten voor minderbedeelden.

Mevrouw Schouteten is vanaf 1 januari 2010 lid van het kerkbestuur Sint Bernardus Ubachsberg, vanaf 1 januari 2015 tevens bestuurslid van het nieuw gevormde federatiebestuur Simpelveld-Ubachsberg en tevens bestuurslid van het per 1 januari 2019 nieuw gevormde federatiebestuur Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg. In maart 2019 werd zij benoemd tot vice-voorzitter van dit federatiebestuur.

Binnen het Federatiebestuur beheert zij de portefeuille Personeel en Organisatie en de portefeuille Pastorale Zaken. Ook adviseert zij de Technische Bouwcommissie van onze Parochiefederatie in het efficiënt beheren en onderhouden van onze gebouwen en terreinen.

“Verbinden” is voor mevrouw Schouteten steeds een belangrijk sleutelwoord in al haar handelen voor kerk, parochie en gemeenschap. De laatste jaren is zij in haar beleidskeuze niet alleen binnenkerkelijk gericht, maar vooral ook naar de mensen in de verenigingen, wijken en buurten, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Zo is afgelopen december –mede op haar initiatief- een Krislempkeswandeling op poten gezet in de kern Ubachsberg, in samenwerking met zoveel mogelijk (buurt-)verenigingen, hetgeen resulteerde in een zeer geslaagd en goed bezocht evenement voor jong en oud.

Beleidsmatig bezig zijn is haar grote passie en sterke kant. Zij weet telkens opnieuw mensen te enthousiasmeren en uit te dagen om toekomstgericht en efficiënt bezig te zijn.

Ze is met hart en ziel verbonden met onze gemeenschap als gelovig mens, maar ook gewoon als mens, als Maria, zorgzaam en bescheiden, met het hart op de goede plek.

Wij waarderen en bewonderen de inzet van iemand die al dit vrijwilligerswerk al meer dan 20 jaren doet. Zonder volledig te kunnen zijn, moge uit bovenstaand verhaal blijken dat Maria Schouteten de koninklijke onderscheiding dubbel en dik verdiend heeft.

Namens het Kerkbestuur van de Federatie Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg, onze hartelijke felicitaties!

René Pisters, pastoor-voorzitter en Annie Janse-Loozen, secretaris.

Skip to content