Adventsactie 2020

Steun onze Adventsactie: Akkers voor ontheemde gezinnen in Congo, Afrika

De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. Adventsactie wil daar iets aan doen. Zo steunen we dit jaar een project in het Masisi gebied in DR Congo waarbij ontheemde gezinnen gezamenlijk gevarieerde groenten verbouwen. Help mee de vicieuze cirkel te doorbreken!

 

Wat is er aan de hand?

In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van DR Congo massaal op de vlucht voor extreem politiek geweld. Ruim 20.000 ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Hun meest dringende probleem is gebrek aan eten. In de dorpen die ze moesten achterlaten leefden ze van de opbrengst van hun land. Mogelijkheden om op hun nieuwe woonplek werk te vinden zijn er nauwelijks.

 

Wat willen we bereiken?

CAJED is een lokale ngo in de regio Goma en werkt al jarenlang met kwetsbare kinderen en jongeren. Zij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 ontheemde en kwetsbare gezinnen in de gemeenten Butare en Mweso in het Masisi gebied. Daartoe is het noodzakelijk de voedselzekerheid te verbeteren.

Gebrek aan eten maakt namelijk dat kinderen weglopen van huis, verzuimen van school, in de prostitutie terecht komen, diefstallen plegen of zich aanmelden bij gewapende groepen. Voedselzekerheid is essentieel voor de stabiliteit van het gezin en daarmee voor het leven van kinderen en jongeren.

 

Hoe doen we dat?

In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen voedsel op gemeenschappelijke akkers. De lokale parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld.

CAJED weet uit ervaring dat een focus op vrouwen bij landbouwactiviteiten een positief effect heeft op hun kinderen. Daarom krijgen de moeders van elk gezin een startpakket voor eigen gebruik, dat bestaat uit zaden voor aubergine, ui, knoflook, kool, amarant (een zeer voedzaam pseudo-graan) en een schoffel.

De 50 gezinnen werken samen in vijf groepen, die elk gieters, harken en een pakket met groenten krijgen om te verbouwen op de gemeenschappelijke akkers. De opbrengst is bestemd voor extra voeding voor de kinderen, de aankoop van zaden voor het volgende seizoen en om voor de kinderen de gezondheidszorg te betalen in het lokale ziekenhuis.

De deelnemers krijgen les in agrarische technieken en leren van elkaars ervaringen. Ze krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze hun producten op de lokale markten goed kunnen verkopen.

 

Uw bijdrage

 

Uw bijdrage voor dit project in Congo is natuurlijk meer dan welkom. U kunt uw gift tijdens de kerkdeurcollecte op een van de Advents-weekend-vieringen geven of deponeren in een van de collectebussen in de kerken.

U kunt uw gift verder overmaken naar rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie te den Haag, met vermelding van ‘project Congo’.

 

Nieuw: digitale collectebus

 

Er is tevens een digitale collectebus beschikbaar via de website van de parochiefederatie De Pelgrim, waarmee u uw gift kunt geven. Ga naar https://vastenactie.digicollect.nl/parochiefederatie-de-pelgrim, kies een bedrag, vul desgewenst uw naam in (niet verplicht) en kies vervolgens uw betaalmethode (iDeal, creditcard, Paypal, éénmalige machtiging) en klik op de button ‘Doneer nu’. Alvast hartstikke bedankt voor uw zeer gewaardeerde bijdrage voor moeders en kinderen in Congo.

U kunt ook hieronder QR code inscannen en doneren.

 

Skip to content