Vastenactie-wandeling Simpelveld: Water voor stageplek in Ghana

De wandeling start op de parkeerplaats achter het gemeentehuis van Simpelveld, Markt 1, 6369 AH Simpelveld. Daar is in de regel voldoende gratis parkeergelegenheid. Simpelveld is per openbaar vervoer bereikbaar met Arriva-lijn 43 vanaf station Heerlen, uitstappen halte Dr. Poelsplein of halte Oranjeplein. De wandeling is 19 km lang en gaat door heuvelachtig gebied. Op het einde van de wandeling hebt u in totaal 235 hoogtemeters achter de kiezen.

Het is ook mogelijk te starten bij de kerk van Simpelveld, bij de kerk van Bocholtz of op een andere plek.

Wandel zo veel als mogelijk alleen of met maximaal twee mensen. Wandelen in een gezinsbubbel mag natuurlijk ook. Houd bij passeren van andere wandelaars minimaal 1,5 meter afstand. En blijf, wanneer u achter andere wandelaars aan loopt, minimaal 10 meter achter deze voorgangers.

Gebruikte afkortingen: RD = rechtdoor, R= rechts afslaan, L = links afslaan. Uitleg over bezienswaardigheden of bijzonderheden is in cursief aangegeven.

De parochiefederatie De Pelgrim Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg steunt in het kader van de Vastenactie 2021 het project ‘Schoon water voor stageboerderij in Ghana’. Graag nodigen wij u uit om een bedrag van € 5,- (meer mag ook) voor het downloaden van deze wandeling te doneren voor dit project. Dat kan door naar de projectwebsite www.vastenactie.nl/projecten/schoon-water-voor-stageboerderij-in-ghana te gaan en daar op Doneerknop te klikken. Het kan ook door het bedrag over te maken onder vermelding van ‘gift Ghana’ naar een van de rekeningnummers van de parochiefederatie, zie www.de-pelgrim.nl/wiezijnwij/. Of gewoon door het bedrag in een Vastenactie-collectebus in een van de parochiekerken te doen, al of niet tijdens de wandeling.

Ga op de parkeerplaats achter het gemeentehuis van Simpelveld met de rug naar het gemeentehuis staan en ga, in het midden van de parkeerplaats, RD over het pad met aan weerszijde bomen. Tweede pad L en dan de brug overen meteen R. Rechts van u stroomt de Eyserbeek. Negeer een pad naar L. U kunt eventueel even kijken in het hellingbos naar de daar gelegen Lourdesgrot, de kruisweg en de lavagrot. Het hellingbos was ooit onderdeel van de kloostertuin van de zusters van Clara Fey, een Duitse congregatie die zich vanwege de Kulturkampf in Nederland had gevestigd. Het klooster zelf ziet u rechts liggen.

Ga op het einde van het voetpad L en bij de driesprong R. Op het pleintje (met in het midden een kleine bron met ijzerhoudend water, vandaar de naam van deze wijk Rode Put) gaat u R.

Vergeet niet even de kapel van OLV Sterre der Zee aan te doen.

Na de bocht naar rechts in de weg, gaat u L onder de spoorbrug door.

Deze brug vormt onderdeel van het spoortraject Simpelveld-Spekholzerheide, aangelegd in1871, en in 1925 opgenomen in het traject van de zgn. Miljoenenlijn.

Ga direct na de brug weer L. Rechts is de oprit naar het voormalig pater Damiaan-klooster van de (Belgische en Duitse) paters van de H. Harten, dat inmiddels een butlerschool is. Het gebouw was enige tijd een groepsaccommodatie en diende als overnachtingsplek voor de Vastenactie-pelgrimstochten van 2011, 2012 en 2013.

 Houd bij het huis R aan en volg de asfaltweg. Neem boven R het voetpad (blauwe wandelroute). Neem in het bos halverwege de afdeling L het pad dat met trappen begint. Na de afdaling stroomt rechts van u weer de Eyserbeek. Op het einde van het pad, bij Paardenhouderij Jorissen R.

De buurtschap Waalbroek verwijst in de naam enerzijds naar de drassige grond hier, en anderzijds naar een boerenhof die eigendom was van een zustercongregatie uit Luik, met Franssprekende bewoners, Walen dus.

Ga na het oversteken van de Eyserbeek bij de driesprong RD. Ook bij de volgende driesprong RD.

We komen weer in de bebouwde kom van Simpelveld. Ga bij de kruising met de doorgaande weg Simpelveld-Bocholtz RD onder de St. Jozeph-brug door en daarna meteen L.

Links van u loopt het enkelspoor van het niet meer in gebruik zijnde treintraject tussen Aachen en Maastricht, in 1853 aangelegd als 1ste internationale spoorlijn in Nederland. Direct na de brug onder de autoweg bij de driesprong RD. Neem boven bij de viersprong de tweede weg L, dus de weg over het plateau. Neem bij de kruising met de Groeneweg het pad RD, dat na 20 mtr een voetpad wordt.

Negeer drie tegelpaden naar rechts. Neem het 1ste pad L, onder de brug van de spoorlijn door. Het pad wordt de uitrit van de brandweer. Op het einde daarvan, bij de doorgaande weg, gaat u R, de past. Neujeanstraat in. Ga bij de Sint-Jacobuskerk RD.

De Sint-Jacobuskerk lag op de route naar Santiago de Compostella, vanuit Aachen naar Maastricht. De kapelanie, het gebouw links van de kerk, bevat nog resten van een middeleeuwse ‘refuge’, een overnachtingsplek  voor pelgrims.

Steek de Dr. Nolensstraat over, ga R en daarna direct L, de doodlopende weg in, die na de bocht een voetpad wordt en weer onder de spoorlijn doorgaat. Bij de driesprong R en na 30 mtr L, de Biesweg in, langs bibliotheek en brede school Bocholtz. Bij de T-splitsing L. Negeer het voetpad naar links, dus RD. Bij volgende driesprong, met kruisbeeld in een perkje en een bord Via Bos (runderweg) RD. Negeer een veldweg rechts en ga bij het vlak daarop volgend kruispunt RD (Anlieger frei). Hier staat het kruisbeeld van de ‘lachende Christus’, gemaakt door een beeldhouwer uit Orsbach, het dorp dat voor ons ligt.

 

U komt in Orsbach, een ‘Stadtsteil’ van Aachen. Blijf de verharde weg volgen, daarbij paden naar links en rechts negerend. Ga bij de T-splitsing R de Hohlweg naar beneden. Bij de volgende driesprong naar L (naar fietsknooppunt 94).

Vóór u ziet u de kerk van Orsbach. Het schip werd gebouwd in de jaren 1863-63, de 37 mtr hoge toren pas in 1874.

Ga de 1ste weg R naar beneden, de Kuhlweg. Ga bij de Y-splitsing RD en vervolg de dalende weg. U passeert het paard Vitrius en gaat dan meteen L de veldweg in. Houd bij de Y-splitsing R.

U loopt nu door een deel van de Aachense landgraaf, een verdedigingsgordel, bestaande uit een uitgegraven droge gracht en struiken, met een omtrek van 70 km om het Middeleeuwse Aachen heen. Tijdens de afdaling ziet u rechts de kerk van Vijlen, de qua torenspits hoogst gelegen kerk van Nederland.

 

Ga op het einde van het pad bij de verharde weg L, richting Lemiers.

De helling links van u is voorzien van zgn. graften, deels uit de Romeinse tijd, die ervoor zorgden dat er terrassen ontstonden waar weinig tot geen erosie van de grond plaatsvond.

Bij het kruispunt steekt u over en gaat RD. Rechts bij de kruising staat een aan Maria gewijde gedenksteen. Bij de driesprong met links een schuur RD. Neem dan de 1ste veldweg R, bij de aanduiding van wandelpad. De veldweg, die naar beneden loopt, wordt spoedig een voetpad. Op het einde van het voetpad RD over de asfaltweg. Neem bij fietsknooppunt 94 het smalle pad R met links van u de Sinselbeek. Ga de brug over (de grens tussen Nederland en Duitsland) en dan meteen R.

U passeert het St.-Catharinakerkje, het oudste zaalkerkje van Nederland, waarvan sommige delen stammen uit de tijd van Karel de Grote (begin 9de eeuw). De binnenwanden van dit kerkje zijn voorzien van muurschilderingen van Hans Truijen, een schilder van de COBRA-groep. Het contrast tussen oud gebouw en moderne beschildering is voor veel mensen nogal shockerend. Helaas is het kerkje meestal gesloten.

Bij viersprong met kruisbeeld R, de laan met bomen in (blauwe wandelroute). Ga vlak vóór kasteel Lemiers L, over het klinkerpad, richting Oud-Lemiers. Wanneer het klinkerpad ophoudt, dan L aanhouden over voetpad.

De naam Lemiers is mogelijk afkomstig van de Latijnse benaming voor modder, limus, die in de Limburgse aanduiding voor modder, ‘leem’, nog steeds voortleeft.

U neemt R het bruggetje over het beekje. Bij de vakwerkhuizen maakt de weg een bocht naar links.

 

Steek de drukke Rijksweg Vaals-Maastricht over en ga R over het fietspad. Neem bij kilometeraanduiding 20,0 de 1steweg L, richting Vijlen. Deze geasfalteerde weg wordt na het laatste huis een veldweg. Negeer een pad naar links en  vervolg de veldweg langs een zitbank. Ga bij de ongelijke viersprong met drie wilgen en een kruisbeeld in een ‘vliegervorm’ R.

Rechts voor u ziet u al de Benedictijner abdij van Mamelis liggen, waar we straks langs komen.

Bij driesprong RD de veldweg omlaag. Steek bij de bushalte de Rijksweg over en ga over het fietspad L. Neem de stoep en ga bij de rotonde RD, richting Nijswiller en Maastricht. Negeer de weg naar rechts beneden en loop, als de stoep eindigt, over het fietspad RD. Neem de 1ste weg R, de oprijlaan naar abdij Benedictusberg, Mamelis 39. Ga de brug over tot aan de bordjes met ‘Hoofdingang’ en ‘39’ en ga daar L het bos in.

Achter het uit 1920 stammende klooster ligt de uit twee gebedsruimtes bestaande nieuwbouw van architect Dom van der Laan. De verhouding tussen de beide zijden van deze zeer sober ingerichte en publiekelijk toegankelijke gebedsruimtes is de zgn. ‘gulden snede’, waarbij de grootste van de twee zijden zich tot de kleinste verhoudt, zoals de beiden zijden samen zich verhouden tot de grootste. In wiskundige termen dus: a:b=(a+b):a. Die verhouding a:b wordt het ‘gulden getal’ φ (phi) genoemd en bedraagt ongeveer 1,618. Ga het bospad even omlaag en direct daarna weer omhoog. Bij de driesprong L, het pad dat van de abdij weg loopt. Na een fikse klim bij de volgende driesprong L. Bij weer een driesprong L naar beneden. En bij de volgende driesprong direct daarna weer L.

 

Steek de Rijksweg Nijswiller-Simpelveld over en ga RD de Kolmonderstraat in. U loopt langs kasteel Nijswiller, een rijksmonument in particulier bezit, met delen uit de 16de eeuw, waarvan in het koetshuis een B&B gevestigd is. Negeer een voetpad links en ga bij het plein en de kerk naar links. De aan de H. Dionysius gewijde kerk van Nijswiller lijkt uit de 12de eeuw te stammen, maar is zo, historiserend, gebouwd door Pierre Cuypers op de resten van een 12de-eeuws kerkje. Na boerderij met rode poort (nr. 29) R de Vossenstraat in. De Vossenweg slingert omhoog. Negeer een pad naar links en ga bij driesprong met Ireneweg RD de doodlopende weg in. Neem ongeveer 100 mtr na het koeienfokbedrijf vóór een zitbank R het bospad met rechts een houten hekwerk. Bij het kruispunt op het einde van dit pad bij wilgenboom met kruisbeeld en smalle zitbank RD richting bebouwde kom. Op T-splitsing R. Na de waterput en informatiepunt 243 van de Via Belgica L. Op de driesprong RD. Bij de volgende driesprong met boom en stenen kruis L richting fietsknooppunt 88. Negeer een pad naar het sportpark rechts en een veldweg naar links en blijf de veldweg RD naar beneden lopen. Voor u, op de heuvel aan de andere kant van de vallei, ziet u de molen van Vrouwenheide. Bij

 

driesprong met groot kruisbeeld L de asfaltweg blijven volgend. Bij de volgende driesprong R over de spoorweg van de Miljoenenlijn. Bij binnenkomst in Simpelveld RD de Stationsstraat in.

Het treinstation van Simpelveld is nu de thuisbasis van de ZLSM, de Zuid-Limburgse Stoomtrein-Maatschappij, een museum-spoorbedrijf. In de visitatieruimte van de voormalige grensstation met douanekantoor is nu een horecagelegenheid gevestigd. In de zomermaanden kan men op verschillende dagen in de week met de stoomtrein een ritje maken.

Ga L het voetpad, dat niet voor scootmobielen geschikt is, in. Op het einde van het voetpad R. Op kruising bij Interart Interieurs RD. Bij de volgende driesprong L aanhouden, richting kerk. Bij de ongelijke kruising RD lang de H. Remigiuskerk van Simpelveld, de Pastoriestraat.

De neoromaanse kerk is gebouwd met Kunrader steen. De kerk zelf is geen rijksmonument, wel een deel van de uit de 16de eeuw stammende inventaris: communiebank, preekstoel, orgelgalerij en twee biechtstoelen.

Bij T-splitsing L, richting Kerkrade en Heerlen. Bij de rotonde met in het midden een kunstwerk op twee pilaren R, richting Marktplein en gemeentehuis. Op het Marktplein RD lopen met links het gemeentehuis. En zo komt u weer op de parkeerplaats achter het gemeentehuis, waar deze wandeling gestart is.

 

 

Kaart (zie ook: www.strava.com/activities/4547904871 of  https://afstandmeten.nl/index.php?id=2840419).

De wandeling start op de parkeerplaats achter het gemeentehuis van Simpelveld, Markt 1, 6369 AH Simpelveld. Daar is in de regel voldoende gratis parkeergelegenheid. Simpelveld is per openbaar vervoer bereikbaar met Arriva-lijn 43 vanaf station Heerlen, uitstappen halte Dr. Poelsplein of halte Oranjeplein. De wandeling is 11,9 km lang en gaat door heuvelachtig gebied.

Het is ook mogelijk te starten bij de kerk van Simpelveld, bij de kerk van Bocholtz of op een andere plek.

Wandel zo veel als mogelijk alleen of met maximaal twee mensen. Wandelen in een gezinsbubbel mag natuurlijk ook. Houd bij passeren van andere wandelaars minimaal 1,5 meter afstand. En blijf, wanneer u achter andere wandelaars aan loopt, minimaal 10 meter achter deze voorgangers.

 

De parochiefederatie De Pelgrim Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg steunt in het kader van de Vastenactie 2021 het project ‘Schoon water voor stageboerderij in Ghana’. Graag nodigen wij u uit om een bedrag van € 5,- (meer mag ook) voor het downloaden van deze wandeling te doneren voor dit project. Dat kan door naar de projectwebsite www.vastenactie.nl/projecten/schoon-water-voor-stageboerderij-in-ghana te gaan en daar op Doneerknop te klikken. Het kan ook door het bedrag over te maken onder vermelding van ‘gift Ghana’ naar een van de rekeningnummers van de parochiefederatie, zie www.de-pelgrim.nl/wiezijnwij/. Of gewoon door het bedrag in een Vastenactie-collectebus in een van de parochiekerken te doen, al of niet tijdens de wandeling.

Gebruikte afkortingen: RD = rechtdoor, R= rechts afslaan, L = links afslaan. Uitleg over bezienswaardigheden of bijzonderheden is in cursief aangegeven.

Ga op de parkeerplaats achter het gemeentehuis van Simpelveld met de rug naar het gemeentehuis staan en ga, in het midden van de parkeerplaats, RD over het pad met aan weerszijde bomen. Tweede pad L en dan de brug overen meteen R. Rechts van u stroomt de Eyserbeek. Negeer een pad naar L. U kunt eventueel even kijken in het hellingbos naar de daar gelegen Lourdesgrot, de kruisweg en de lavagrot. Het hellingbos was ooit onderdeel van de kloostertuin van de zusters van Clara Fey, een Duitse congregatie die zich vanwege de Kulturkampf in Nederland had gevestigd. Het klooster zelf ziet u rechts liggen.

Ga op het einde van het voetpad L en bij de driesprong R. Op het pleintje (met in het midden een kleine bron met ijzerhoudend water, vandaar de naam van deze wijk Rode Put) gaat u R.

Vergeet niet even de kapel van OLV Sterre der Zee aan te doen.

Na de bocht naar rechts in de weg, gaat u L onder de spoorbrug door.

Deze brug vormt onderdeel van het spoortraject Simpelveld-Spekholzerheide, aangelegd in1871, en in 1925 opgenomen in het traject van de zgn. Miljoenenlijn.

Ga direct na de brug weer L. Rechts is de oprit naar het voormalig pater Damiaan-klooster van de (Belgische en Duitse) paters van de H. Harten, dat inmiddels een butlerschool is. Het gebouw was enige tijd een groepsaccommodatie en diende als overnachtingsplek voor de Vastenactie-pelgrimstochten van 2011, 2012 en 2013.

Houd bij het huis R aan en volg de asfaltweg. Neem boven R het voetpad (blauwe wandelroute). Neem in het bos halverwege de afdeling L het pad dat met trappen begint. Na de afdaling stroomt rechts van u weer de Eyserbeek. Op het einde van het pad, bij Paardenhouderij Jorissen R.

De buurtschap Waalbroek verwijst in de naam enerzijds naar de drassige grond hier, en anderzijds naar een boerenhof die eigendom was van een zustercongregatie uit Luik, met Franssprekende bewoners, Walen dus.

Ga na het oversteken van de Eyserbeek bij de driesprong RD. Ook bij de volgende driesprong RD.

We komen weer in de bebouwde kom van Simpelveld. Ga bij de kruising met de doorgaande weg Simpelveld-Bocholtz RD onder de St. Jozeph-brug door en daarna meteen L.

Links van u loopt het enkelspoor van het niet meer in gebruik zijnde treintraject tussen Aachen en Maastricht, in 1853 aangelegd als 1ste internationale spoorlijn in Nederland. Direct na de brug onder de autoweg bij de driesprong RD. Neem boven bij de viersprong de tweede weg L, dus de weg over het plateau. Neem bij de kruising met de Groeneweg het pad RD, dat na 20 mtr een voetpad wordt.

Negeer drie tegelpaden naar rechts. Neem het 1ste pad L, onder de brug van de spoorlijn door. Het pad wordt de uitrit van de brandweer. Op het einde daarvan, bij de doorgaande weg, gaat u R, de past. Neujeanstraat in. Ga bij de Sint-Jacobuskerk RD.

De Sint-Jacobuskerk lag op de route naar Santiago de Compostella, vanuit Aachen naar Maastricht. De kapelanie, het gebouw links van de kerk, bevat nog resten van een middeleeuwse ‘refuge’, een overnachtingsplek  voor pelgrims.

Steek de Dr. Nolensstraat over, ga R en daarna direct L, de doodlopende weg in, die na de bocht een voetpad wordt en weer onder de spoorlijn doorgaat. Bij de driesprong R en na 30 mtr L, de Biesweg in, langs bibliotheek en brede school Bocholtz. Bij de T-splitsing L. Negeer het voetpad naar links, dus RD. Bij volgende driesprong, met kruisbeeld in een perkje en een bord Via Bos (runderweg) RD.

Neem de eerste veldweg R.

Maar neem eerst heel even een kijken bij het kruisbeeld van de ‘lachende Christus’, dat iets verderop staat en gemaakt is door een beeldhouwer uit Orsbach, het dorp dat u voor u ziet liggen.

Ga bij de volgende driesprong RD. Ook bij het volgende ongelijke kruispunt RD. Let in dit gedeelte van de wandeling op de sporen van de kabouters!

Bij  de driesprong RD, richting Baneheide. Bij de volgende driesprong R, Oude Heiderweg.   Ga op het einde van deze weg naar L, Baneheiderweg. Neem de stoep aan de rechterkant. Negeer twee zijwegen rechts. Steek bij het kruispunt met stoplichten over en ga RD Baneheide in. Neem na Hoeve Heihof de eerste weg R, de Hartjensweg. Ga vervolgens bij de driesprong RD.

Bij de volgende driesprong met boom en stenen kruis L richting fietsknooppunt 88. Negeer een pad naar het sportpark rechts en een veldweg naar links en blijf de veldweg RD naar beneden lopen. Voor u, op de heuvel aan de andere kant van de vallei, ziet u de molen van Vrouwenheide. Bij driesprong met groot kruisbeeld L de asfaltweg blijven volgen. Bij de volgende driesprong R over de spoorweg van de Miljoenenlijn. Bij binnenkomst in Simpelveld RD de Stationsstraat in.

Het treinstation van Simpelveld is nu de thuisbasis van de ZLSM, de Zuid-Limburgse Stoomtrein-Maatschappij, een museum-spoorbedrijf. In de visitatieruimte van de voormalige grensstation met douanekantoor is nu een horecagelegenheid gevestigd. In de zomermaanden kan men op verschillende dagen in de week met de stoomtrein een ritje maken.

Ga L het voetpad, dat niet voor scootmobielen geschikt is, in. Op het einde van het voetpad R. Op kruising bij Interart Interieurs RD. Bij de volgende driesprong L aanhouden, richting kerk. Bij de ongelijke kruising RD lang de H. Remigiuskerk van Simpelveld, de Pastoriestraat.

De neoromaanse kerk is gebouwd met Kunrader steen. De kerk zelf is geen rijksmonument, wel een deel van de uit de 16de eeuw stammende inventaris: communiebank, preekstoel, orgelgalerij en twee biechtstoelen.

Bij T-splitsing L, richting Kerkrade en Heerlen. Bij de rotonde met in het midden een kunstwerk op twee pilaren R, richting Marktplein en gemeentehuis. Op het Marktplein RD lopen met links het gemeentehuis. En zo komt u weer op de parkeerplaats achter het gemeentehuis, waar deze wandeling gestart is.

Kaart (zie ook: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2873118).

De wandeling start op de parkeerplaats achter het gemeentehuis van Simpelveld, Markt 1, 6369 AH Simpelveld. Daar is in de regel voldoende gratis parkeergelegenheid. Simpelveld is per openbaar vervoer bereikbaar met Arriva-lijn 43 vanaf station Heerlen, uitstappen halte Dr. Poelsplein of halte Oranjeplein. De wandeling is 5,4 km lang en gaat door heuvelachtig gebied.

Het is ook mogelijk te starten bij de kerk van Simpelveld of op een andere plek.

Wandel zo veel als mogelijk alleen of met maximaal twee mensen. Wandelen in een gezinsbubbel mag natuurlijk ook. Houd bij passeren van andere wandelaars minimaal 1,5 meter afstand. En blijf, wanneer u achter andere wandelaars aan loopt, minimaal 10 meter achter deze voorgangers.

Gebruikte afkortingen: RD = rechtdoor, R= rechts afslaan, L = links afslaan. Uitleg over bezienswaardigheden of bijzonderheden is in cursief aangegeven.

De parochiefederatie De Pelgrim Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg steunt in het kader van de Vastenactie 2021 het project ‘Schoon water voor stageboerderij in Ghana’. Graag nodigen wij u uit om een bedrag van € 5,- (meer mag ook) voor het downloaden van deze wandeling te doneren voor dit project. Dat kan door naar de projectwebsite www.vastenactie.nl/projecten/schoon-water-voor-stageboerderij-in-ghana te gaan en daar op Doneerknop te klikken. Het kan ook door het bedrag over te maken onder vermelding van ‘gift Ghana’ naar een van de rekeningnummers van de parochiefederatie, zie www.de-pelgrim.nl/wiezijnwij/. Of gewoon door het bedrag in een Vastenactie-collectebus in een van de parochiekerken te doen, al of niet tijdens de wandeling.

Ga op de parkeerplaats achter het gemeentehuis van Simpelveld met de rug naar het gemeentehuis staan en ga, in het midden van de parkeerplaats, RD over het pad met aan weerszijde bomen. Tweede pad L en dan de brug over en meteen R. Rechts van u stroomt de Eyserbeek. Negeer een pad naar L. U kunt eventueel even kijken in het hellingbos naar de daar gelegen Lourdesgrot, de kruisweg en de lavagrot. Het hellingbos was ooit onderdeel van de kloostertuin van de zusters van Clara Fey, een Duitse congregatie die zich vanwege de Kulturkampf in Nederland had gevestigd. Het klooster zelf ziet u rechts liggen.

Ga op het einde van het voetpad L en bij de driesprong R. Op het pleintje (met in het midden een kleine bron met ijzerhoudend water, vandaar de naam van deze wijk Rode Put) gaat u R.

Vergeet niet even de kapel van OLV Sterre der Zee aan te doen.

Na de bocht naar rechts in de weg, gaat u L onder de spoorbrug door.

Deze brug vormt onderdeel van het spoortraject Simpelveld-Spekholzerheide, aangelegd in1871, en in 1925 opgenomen in het traject van de zgn. Miljoenenlijn.

Ga direct na de brug weer L. Rechts is de oprit naar het voormalig pater Damiaan-klooster van de (Belgische en Duitse) paters van de H. Harten, dat inmiddels een butlerschool is. Het gebouw was enige tijd een groepsaccommodatie en diende als overnachtingsplek voor de Vastenactie-pelgrimstochten van 2011, 2012 en 2013.

Houd bij het huis R aan en volg de asfaltweg. Neem boven R het voetpad (blauwe wandelroute). Neem in het bos halverwege de afdeling L het pad dat met trappen begint. Na de afdaling stroomt rechts van u weer de Eyserbeek. Op het einde van het pad, bij Paardenhouderij Jorissen R.

De buurtschap Waalbroek verwijst in de naam enerzijds naar de drassige grond hier, en anderzijds naar een boerenhof die eigendom was van een zustercongregatie uit Luik, met Franssprekende bewoners, Walen dus.

Ga na het oversteken van de Eyserbeek bij de driesprong RD. Ook bij de volgende driesprong RD.

We komen weer in de bebouwde kom van Simpelveld. Ga bij de kruising met de doorgaande weg Simpelveld-Bocholtz RD onder de St. Jozeph-brug.

De St. Joseph-brug voert onder het enkelspoor door van het niet meer in gebruik zijnde treintraject tussen Aachen en Maastricht, in 1853 aangelegd als 1ste internationale spoorlijn in Nederland.

Bij de driesprong RD. Links van u ligt een visvijver. Bij de volgende driesprong boven op het heuveltje weer RD. Volg de weg wanneer deze een scherpe bocht naar R maakt.

Steek op het einde van de weg de grote verkeersweg over, ga kort L over het fietspad en daarna meteen R de Kruinweg in, richting Vakantiepark Heuvelland.

Ga bij de ingangen rechts en links van het vakantie-bungalow-park RD. Bij de driesprong met een groot stenen kruisbeeld RD.

Bij de volgende driesprong R over de spoorweg van de Miljoenenlijn. Bij binnenkomst in Simpelveld RD de Stationsstraat in.

Het treinstation van Simpelveld is nu de thuisbasis van de ZLSM, de Zuid-Limburgse Stoomtrein-Maatschappij, een museum-spoorbedrijf. In de visitatieruimte van de voormalige grensstation met douanekantoor is nu een horecagelegenheid gevestigd. In de zomermaanden kan men op verschillende dagen in de week met de stoomtrein een ritje maken.

Ga L het voetpad, dat niet voor scootmobielen geschikt is, in. Op het einde van het voetpad R. Op kruising bij Interart Interieurs RD. Bij de volgende driesprong L aanhouden, richting kerk. Bij de ongelijke kruising RD lang de H. Remigiuskerk van Simpelveld, de Pastoriestraat.

De neoromaanse kerk is gebouwd met Kunrader steen. De kerk zelf is geen rijksmonument, wel een deel van de uit de 16de eeuw stammende inventaris: communiebank, preekstoel, orgelgalerij en twee biechtstoelen.

Bij T-splitsing L, richting Kerkrade en Heerlen. Bij de rotonde met in het midden een kunstwerk op twee pilaren R, richting Marktplein en gemeentehuis. Op het Marktplein RD lopen met links het gemeentehuis. En zo komt u weer op de parkeerplaats achter het gemeentehuis, waar deze wandeling gestart is.

Kaart (zie ook: www.strava.com/activities/4754828033).

Naar de inhoud springen