Verruiming aantal kerkbezoekers, aanmelden blijft verplicht

Vanaf heden mogen er weer wat meer mensen naar de kerk komen. Voorheen waren er dat 30. Nu mag er 10% van het aantal beschikbare zitplaatsen dat een kerk heeft bezet zijn. Dat betekent concreet: 75 voor de grote kerken van Simpelveld en Bocholtz en 40 voor de kleinere kerk van Ubachsberg. Voor
uitvaarten zijn in Simpelveld en Bocholtz 100 personen toegestaan (in de kleinere kerk van Ubachsberg maximaal 80). De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe. De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor alle parochiekerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, vooraf reserveren, mondkapjesplicht, hygiëne
enzovoort.

Vriendelijke groet,

het kerkbestuur.

Skip to content