Time-out Pastoor

Pastoor Pisters neemt de komende weken een time-out: een onderbreking van het werk voor rust en bezinning.

 

De afgelopen periode is – door een veelomvattend takenpakket – te belastend geweest.

 

Pastoor Pisters zal daarom de komende tijd niet werkzaam zijn in onze parochies. Wij vragen om uw begrip en uw gebed en wensen de pastoor een goede herstelperiode toe.

 

Kapelaan Shaiju en Mgr. Schnackers zullen pastoor Pisters de komende weken vervangen. Voor pastorale zaken is kapelaan Shaiju het eerste aanspreekpunt.

 

Voor verdere vragen kunt u zich ook altijd wenden tot Maria Schouteten van het kerkbestuur. Voor contactgegevens: zie elders op deze website.

Naar de inhoud springen