The Passion Simpelveld Uitgesteld

Dit besluit hebben wij genomen na een zorgvuldige afweging.

Voor een succesvolle uitvoering in september 2022 is een tijdige voorbereiding met een volledige rolbezetting noodzakelijk. Ondanks de vele fantastische aanmeldingen hebben we vastgesteld dat we onze “cast” nog niet geheel compleet hebben. Onze inschatting is dat dit ook niet op korte termijn gaat lukken.

Daarnaast worden we geconfronteerd met een nieuwe Coronagolf. Dit zorgt in de komende tijd voor onzekerheid en beperkingen en maakt een vrije en ongedwongen voorbereiding lastig.

Tenslotte moeten wij voor het succesvol kunnen uitvoeren van The Passion Simpelveld kunnen rekenen op de gulle gaven van de plaatselijke ondernemers die het momenteel zwaar te verduren hebben.

Kortom, geen ideale omstandigheden voor het starten van zo’n fantastisch evenement.

Wij danken allen die hun bijdrage wilden leveren voor hun enthousiasme en hopen dat we weer op jullie kunnen rekenen als de omstandigheden dat toelaten.

Met vriendelijke groet, de organisatie van The Passion Simpelveld.

Naar de inhoud springen