Mgr. Schnackers benoemd tot erekanunnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voormalig vicaris-generaal en diocesaan administrator Mgr. dr. Hub Schnackers is door bisschop Harrie Smeets benoemd tot erekanunnik van het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond. Dat is woensdagavond bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse chrismamis in de Christoffelkathedraal in Roermond.

 

De titel van erekanunnik is een erefunctie die een bisschop kan toekennen aan priesters die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Mgr. Schnackers is vele jaren als vicaris en vicaris-generaal actief geweest voor het bisdom Roermond. Ook was hij bijna 30 jaar lid van het kathedraal kapittel, waarvan vele jaren proost (voorzitter). Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop. Vorig jaar legde Mgr. Schnackers zijn taak als kanunnik neer vanwege het bereiken van de statutaire leeftijd van 75 jaar.

 

 

Aan het einde van de chrismamis las de huidige vicaris-generaal Mgr. René Maessen namens de bisschop het decreet voor waarmee Schnackers tot erekanunnik is benoemd. Daarin werd onder meer de lange lijst functies opgesomd, die Mgr. Schnackers sinds zijn priesterwijding in 1974 heeft bekleed. Naast pastorale taken in parochies in Heer, Kerkrade en Vlodrop, was hij vele jaren docent aan de priester- en diakenopleiding van het bisdom Roermond, vicaris voor onder meer missiezaken en als vicaris-generaal van 1999 tot aan diens emeritaat in 2017 de rechterhand van oud-bisschop Frans Wiertz. Na diens terugtreden was Mgr Schnackers als diocesaan administrator bijna een jaar lang de bestuurder van het bisdom. In 2019 ging hij officieel met emeritaat.

 

 

Wij wensen namens de Parochie federatie De Pelgrim van harte Proficiat.

Naar de inhoud springen