Uitdagende toekomst

Time for change

WAAROM EEN FEDERATIE?
In heel Nederland zijn nog zo’n 450 priesters. Een kwart van hen komt uit het buitenland. Veruit de meesten zijn ouder dan 65 jaar. Het aantal gelovigen daalt. De inkomsten van de kerken gaan hard achteruit.
Deze nieuwe situatie schept problemen, maar ze opent ook kansen! Die moeten we gaan benutten. De wereld heeft de boodschap van het evangelie immers nodig. De stem van de liefde en de barmhartigheid mag niet verstommen!  
Die uitdaging kunnen we alleen aan als we ons anders gaan organiseren. Parochies zullen intensief moeten gaan samenwerken. Dit kan worden bereikt door ze te groeperen in federaties.

 

Een federatie bestaat uit zelfstandige parochies die door een centraal kerkbestuur worden bestuurd. De kerken- parochies- blijven dus, zolang het mogelijk is, bestaan.

De eigendommen blijven intact. Er komt één pastoor voor de parochies samen. Deze krijgt hulp van bijvoorbeeld ‘n kapelaan, diakens, emeriti en andere medewerkenden. Diensten moeten op elkaar worden afgestemd. De aanwezige deskundigheid en bestuurskracht kan effectief en breed worden ingezet.  


WELKE FEDERATIE?
Het bisdom heeft onze kerkbesturen verzocht om een federatie te vormen. Deze zou moeten bestaan uit de volgende parochies:

de H. Laurentius te Voerendaal, de H. Theresia te Ransdaal, de H. Remigius te Klimmen alsmede de parochies die reeds een federatie zijn onder de naam ‘de Pelgrim’, te weten de H. Jacobus te Bocholtz, de H. Remigius te Simpelveld en de H. Bernardus te Ubachsberg.


INTENTIEVERKLARING
De kerkbesturen hebben een intentieverklaring getekend en gestreefd wordt om per 1 juli 2023 een federatie tot stand te brengen van de parochies H. Laurentius (Voerendaal), H. Theresia (Ransdaal) en H. Remigius (Klimmen). Daarna moet deze worden uitgebreid met de parochie federatie ‘de Pelgrim’, te weten de H. Jacobus te Bocholtz, de H. Remigius te Simpelveld en de H. Bernardus te Ubachsberg.

Het overleg tussen de kerkbesturen zal vanaf het begin gevoerd worden in het grote verband van de zes parochies. Er worden geen parochies opgeheven en geen kerken gesloten, maar de samenwerking moet een inspirerend parochieleven bevorderen en de aanstelling van pastores mogelijk maken.

 

Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met het Kerkbestuur.

Naar de inhoud springen