Benoeming kapelaans

De bisschop van Roermond heeft 2 nieuwe kapelaans benoemd voor onze parochiefederatie:

Als eerste: Kapelaan John Ashirvadam (33 jaar oud), afkomstig uit India. De afgelopen drie jaar was hij kapelaan in de Slevrouwe-basiliek te Maastricht en in Sint Pieter. Hij is een wijdingsgenoot van onze huidige kapelaan.

Daarnaast verwelkomen we Sheril Dhason (29 jaar), eveneens afkomstig uit India. Hij is afgelopen maand afgestudeerd aan het Seminarie Rolduc. Hij wordt zaterdag 15 juli 2023 tot diaken gewijd in zijn thuisbisdom in India en volgend jaar volgt dan de priesterwijding.

Beide nieuwe kapelaans worden benoemd voor het samenwerkingsverband van Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg, alsook voor de parochies van Voerendaal, Klimmen en Ransdaal.

Dat betekent dat onze huidige kapelaan Shaiju Selestin (34 jaar) ons helaas gaat verlaten. Hij is drie jaar met veel vreugde in onze parochies werkzaam geweest. Hij is benoemd tot kapelaan van de Federatie Berg en Terblijt, Houthem, Valkenburg en omstreken. Hij gaat wonen op de pastorie van Berg en Terblijt.

De benoemingen zullen ingaan na de zomervakantie, begin september.

Ga naar de inhoud