De parochies H. Remigius te Simpelveld, H. Jacobus de Meerdere te Bocholtz en de parochie H. Bernardus te Ubachsberg vormen gezamenlijk de federatie De Pelgrim.

H. Remigius Simpelveld

In de parochie H. Remigius in Simpelveld zijn momenteel 4.865 parochianen ingeschreven in de ledenadministratie, hiervan doet ongeveer 25% mee aan de kerkbijdrage. De gemiddelde bijdrage van deze gezinnen is circa € 65 per jaar.

 

De lasten van de parochie H. Remigius zijn op jaarbasis circa € 160.000  De inkomsten uit de kerkbijdrage is circa 29% , de resterende inkomsten komen o.a. uit collectes en misintenties.  De inkomsten uit vermogen zijn de afgelopen jaren sterk gedaald als gevolg de dalende rentepercentages en de strikte voorwaarden van het Bisdom inzake beleggingen van parochies.

Derhalve doen wij een beroep op alle parochianen om ook geldelijk bij te dragen aan de parochie.

U kunt uw bank machtigen om per jaar, per halfjaar, per kwartaal of per maand een vast bedrag over te maken op de volgende bankrekeningnummers ten name van RK Kerkbestuur Simpelveld

ING: NL74 INGB 0001 4436 00

RABO: NL15 RABO 0147 5993 50

De volledige ANBI publicatie van de parochie H. Remigius te Simpelveld vindt u HIER

Het RSIN nummer van de parochie is: 824101480.

Jacobus de Meerdere Bocholtz

 In de parochie H. Jacobus de Meerdere in Bocholtz zijn momenteel 3.976 parochianen ingeschreven in de ledenadministratie, hiervan doet ongeveer 10% mee aan de kerkbijdrage. De gemiddelde bijdrage van deze gezinnen is circa € 85 per jaar.

 

De lasten van de parochie H. Jacobus de Meerdere zijn op jaarbasis circa € 137.000  De inkomsten uit de kerkbijdrage is circa 19% , de resterende inkomsten komen o.a. uit collectes en misintenties. 

Derhalve doen wij een beroep op alle parochianen om ook geldelijk bij te dragen aan de parochie.

U kunt uw bank machtigen om per jaar, per halfjaar, per kwartaal of per maand een vast bedrag over te maken op de volgende bankrekeningnummers ten name van RK Kerkbestuur Simpelveld

RABO: NL88 RABO 0107 9917 72

De volledige ANBI publicatie van de parochie H. Jacobus de Meerdere te Simpelveld vindt u HIER

Het RSIN nummer van de parochie is: 824130595.

H. Bernardus Ubachsberg

In de parochie H. Bernardus in Ubachsberg zijn momenteel 1.250 parochianen ingeschreven in de ledenadministratie, hiervan doet ongeveer 35% mee aan de kerkbijdrage. De gemiddelde bijdrage van deze gezinnen is circa € 80 per jaar.

 

De lasten van de parochie H. Bernardus zijn op jaarbasis circa € 83.000  De inkomsten uit de kerkbijdrage is circa 21% , de resterende inkomsten komen o.a. uit collectes en misintenties. 

Derhalve doen wij een beroep op alle parochianen om ook geldelijk bij te dragen aan de parochie.

U kunt uw bank machtigen om per jaar, per halfjaar, per kwartaal of per maand een vast bedrag over te maken op de volgende bankrekeningnummers ten name van RK Kerkbestuur Simpelveld

ING: NL27 INGB 0001 0559 61

RABO: NL82 RABO 0151 8008 63

De volledige ANBI publicatie van de parochie H. Bernardus te Simpelveld vindt u HIER

Het RSIN nummer van de parochie is: 824127821.

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar Kerkbijdrage te bepalen.  De regeling van de kerkbijdrage is HIER  verder beschreven.

Tevens is het mogelijk om de kerkbijdrage via deze website middels een Ideal betaling te voldoen. Hierbij dient u wel aan te geven voor welke parochie de kerkbijdrage wordt gegeven.

Schenking aan parochie volledig aftrekbaar

Met ingang van 1 januari 2014 is de Wet op Schenking gewijzigd. Vanaf die datum kunt u zonder tussenkomst van de notaris een akte van schenking opmaken.  Indien u minimaal vijf jaar lang een gift wilt doen, kunt u een onderhandse schenkingsovereenkomst opmaken. Het te schenken bedrag is dan volledig aftrekbaar.  Voorwaarden en model onderhandse schenkingsovereenkomst kunt u vinden op de website van de Belastingdienst. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij onze penningmeester, dhr. Bert Penders via het algemene mailadres van de parochie.

Ga naar de inhoud