Maria Schouteten koninklijk Onderscheiden!

Woensdagavond 7 oktober 2020 is de vice-voorzitter van ons kerkbestuur benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Wil Houben reikte haar de versierselen uit tijdens een feestvergadering van de Zonnebloem, afdeling Ubachsberg, waar zij ook de gouden speld ontving voor haar jarenlange inzet voor de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Van Maria Schouteten … Lees meer

Nieuwe naam en nieuw logo voor onze parochies

Sinds 1 januari 2018 vormen de parochies Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg een federatie. Dat is een vorm van samenwerken die verder gaat dan de parochieclusters die er nu bestaan. Bij een federatie is er sprake van één pastoor met één pastoraal team, één kerkbestuur en één gezamenlijke financiële exploitatie. Na verloop van tijd kunnen de parochies in een federatie … Lees meer

De nieuwe kapelaan stelt zich voor

Beste parochianen, ik ben Shaiju Selestin. Nu heb ik mijn seminarieopleiding afgerond. Tijdens de afsluiting van dit studiejaar heeft vicaris generaal Mgr. Maessen mij de benoeming bekendgemaakt als de kapelaan van de parochiefederatie Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg. Komend najaar hoop ik gewijd te worden tot diaken en in de week na Pasen volgend jaar volgt … Lees meer

Nieuwe benoemingen voor onze parochies

Jammer genoeg gaat kapelaan Rajan ons verlaten. In verband met een priestertekort elders in ons bisdom krijgt hij binnenkort te horen waar hij zich als kapelaan opnieuw verdienstelijk mag maken. Hij was sinds september 2017 met veel vreugde bij ons werkzaam en was heel geliefd in onze parochies.  Als opvolger is benoemd Shaiju Selestin, 31 jaar, afkomstig uit … Lees meer

Online filmpjes bekijken die door ons zijn gemaakt

HIER staat een filmpje on-line over het leven van Jezus. Bekende en minder bekende inwoners uit ons eigen dorp kunt u dan horen en zien hoe ze op hun eigen wijze het Verhaal van Jezus verder vertellen. HIER staat een Pinksterfilmpje on-line met inspirerende en bekende Limburgers. Zij vertellen wat de Geest van Pinksteren nu nog met ons doet. Pastoor René Pisters … Lees meer

Ga naar de inhoud