Kerkbijdrage

KERKBIJDRAGE

Richtbedrag minimale kerkbijdrage in 2023: € 110,00. U kunt ook uw eigen bijdrage invullen.

Artikelnummer: 012020 Categorie:

Beschrijving

KERKBIJDRAGE

Richtbedrag minimale kerkbijdrage in 2023                                     €  110,00
KORTINGSREGELING    

Aan parochianen wordt een korting verleend op de tarieven voor onderstaande diensten indien zij – in de vier voorafgaande kalenderjaren aan de betreffende dienst – kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie). De kortingsregeling geldt voor:

  1. huwelijksdienst
  2. uitvaartdienst in de parochiekerk (incl. evt. avondwake)
  3. afscheidsdienst in de parochiekerk (incl. evt. avondwake)
  4. uitvaartdienst in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst (incl. evt. avondwake)
  5. avondwake zonder navolgende kerkdienst

 

De korting bedraagt 100% indien men de,  door de parochie in de vier voorafgaande kalenderjaren gemiddeld  vastgestelde,  minimale kerkbijdrage heeft betaald.


Indien men in de vier voorafgaande kalenderjaren gemiddeld minder dan de minimaal vastgestelde bijdrage heeft betaald, dan wordt een korting genoten van de betaalde bijdrage in verhouding tot de minimale bijdrage.

 

Rekenvoorbeeld:
Over de vier voorafgaande kalenderjaren bedraagt de vastgestelde minimale bijdrage € 390,–

(1 x de jaarbijdrage van € 90,– voor het jaar 2019; in 2020, 2021 en 2022 geldt de

 jaarbijdrage € 100,–)

Ingaande 2021 geldt de jaarbijdrage € 110,–.

De parochiaan die deze € 390,– over de vier voorafgaande kalenderjaren heeft voldaan ontvangt een korting van 100 %.
Iemand die bijvoorbeeld over de vier voorafgaande kalenderjaren aan kerkbijdrage een bedrag heeft betaald van € 240,–, ontvangt een korting van 240 : 390 x 100 %=  61,54 %.

versie januari 2023

Extra informatie

Voor welke Jaar?

2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Kerkbijdrage
Ga naar de inhoud