Doopsel

Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de kerkgemeenschap van Jezus Christus.

Eerste Communie

De eerste communie is in de Kerk de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst nadert tot de eucharistie.

Vormsel

Het vormsel staat voor de bewuste keuze voor het geloof, voor het ontvangen van de gave van de Heilige Geest en daarmee kracht in het geloof.

Biecht

In het sacrament van boete en verzoening – de biecht – worden onze fouten vergeven door de priester in Naam van Christus en Zijn Kerk.

Ziekenzalving

Met dit sacrament raakt Christus in de kracht van de Heilige Geest de zieke aan en schenkt de nodige moed en bijstand.

Huwelijk

Het huwelijk is een uitbeelding van het mysterie van de eenheid en de vruchtbare liefde tussen Christus en de Kerk.

Wijding

Het wijdingssacrament bestaat eigenlijk uit drie 'delen': drie fases in één 'volmaaktheid' van de ene wijding: diaken-, priester- en bisschopswijding.

Ga naar de inhoud