1. De-Pelgrim
 2. /
 3. Tarieven kerkelijke diensten

Overzicht tarieven misstipendia per 1-1-2024

Parochiefederatie “De Pelgrim”
H. Remigius Simpelveld, H. Jacobus de Meerdere Bocholtz en H. Bernardus Ubachsberg

ALGEMEEN

JUBILEUM

 • Jubileumdiensten die niet  tijdens de reguliere week-, zaterdag- of zondagsmis worden gehouden (excl. koor): € 325,00
  (aanvang op zaterdag uiterlijk 15.00 uur; op werkdagen uiterlijk 16.00 uur)

HUWELIJK

 • Huwelijksdienst in de kerk (excl. muziek): max. € 500,00

UITVAART

 • Uitvaartmis in de kerk (excl. koor) door priester: max. € 500,00
  (met of zonder avondwake / vooravondmis)

  (=uitvaart met parochiekoor of ander koor met liturgisch gezang)
 • Afscheidsdienst in de kerk (excl. muziek) door priester / diaken of lekenvoorganger: max. € 350,00
  (met of zonder avondwake / vooravondmis)

  (=uitvaart met ruimere keuze voor eigen muziek en tekst)
 • Alleen een uitgebreide avondwake in de kerk door lekenvoorganger: max. € 275,00
  (zonder uitvaartmis of afscheidsdienst dag erna in de kerk)
 • Afscheidsdienst in crematorium door priester / diaken of lekenvoorganger: max. € 500,00
  (zonder voorafgaande kerkdienst)

  (met of zonder avondwake / vooravondmis in de kerk)                    
 • Bijdrage voor begeleiding naar crematorium na een voorafgaande kerkdienst: € 100,00
 • Bijdrage voor begeleiding naar een begraafplaats buiten de parochie na een voorafgaande kerkdienst: € 100,00
 • Zeswekendienst: € 25,00
 • Zeswekendienst + gedachteniskruisje: € 60,00
 • Alleen een gedachteniskruisje: € 35,00

STICHTINGEN

Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar):

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

 • Gestichte jaardienst (looptijd 5 jaar) : € 62,50
 • Gestichte jaardienst (looptijd 10 jaar) : € 125,00
 • Gestichte jaardienst (looptijd 20 jaar) : € 250,00

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

 • Gestichte jaardienst (looptijd 5 jaar) : € 125,00
 • Gestichte jaardienst (looptijd 10 jaar) : € 250,00
 • Gestichte jaardienst (looptijd 20 jaar) : € 500,00

KERKBIJDRAGE

KORTINGSREGELING    

Aan parochianen wordt een korting verleend op de tarieven voor onderstaande diensten indien zij – in
de vier voorafgaande kalenderjaren aan de betreffende dienst – kerkbijdrage hebben betaald (of aan
de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie). De kortingsregeling geldt voor:
1. huwelijksdienst
2. uitvaartdienst in de parochiekerk (incl. evt. avondwake)
3. afscheidsdienst in de parochiekerk (incl. evt. avondwake)
4. uitvaartdienst in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst (incl. evt. avondwake)
5. avondwake zonder navolgende kerkdienst
De korting bedraagt 100% indien men de, door de parochie in de vier voorafgaande kalenderjaren
gemiddeld vastgestelde, minimale kerkbijdrage heeft betaald.
Indien men in de vier voorafgaande kalenderjaren gemiddeld minder dan de minimaal vastgestelde
bijdrage heeft betaald, dan wordt een korting genoten van de betaalde bijdrage in verhouding tot de
minimale bijdrage.

Rekenvoorbeeld:
Over de vier voorafgaande kalenderjaren bedraagt de vastgestelde minimale bijdrage € 430,00
(1 x de jaarbijdrage van € 100,00 voor de jaar 2020 en 3 x de jaarbijdrage van € 110,00 voor de
jaren 2021, 2022 en 2023.
Ingaande 2024 geldt de jaarbijdrage € 110,00.
De parochiaan die deze € 430,00 over de vier voorafgaande kalenderjaren heeft voldaan ontvangt een
korting van 100 %.
Iemand die bijvoorbeeld over de vier voorafgaande kalenderjaren aan kerkbijdrage een bedrag heeft
betaald van € 240,00, ontvangt een korting van 240 : 430 x 100 % = 55,81 %

 

versie december 2023

Ga naar de inhoud