De communie is na het doopsel het tweede sacrament dat iemand elke dag kan ontvangen. De eerste keer heet het: “het ontvangen van de Eerste Heilige Communie”. Door het ontvangen van de communie komt Christus heel concreet in de hostie bij ons mensen. Jezus wil op deze manier voor ons Levend brood zijn op onze levensweg.

Wanneer kunnen kinderen hun Eerste Communie doen?

Kinderen kunnen hun Eerste Communie doen als ze in groep 4 van de basisschool zitten, of dezelfde leeftijd hebben als deze kinderen. Het is van belang dat kinderen kunnen lezen.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de Eerste Communie?

In het najaar verstuurt de parochie uitnodigingen aan kinderen om mee te doen aan de voorbereiding op de Eerste Communie. Alle kinderen die in groep 4 van een katholieke basisschool zitten, krijgen zo’n uitnodiging. Bovendien wordt er melding van gemaakt in het parochieblad. Het inschrijfformulier moet worden ingevuld samen met een bewijs dat het kind gedoopt is. Uiteraard kunnen ouders ook zelf contact opnemen met het parochiekantoor als hun kind zijn/haar Eerste Heilige Communie wil doen, maar geen uitnodiging heeft ontvangen.

Hoe worden kinderen en hun ouders voorbereid op de Eerste Communie?

Enkele weken na de aanmelding ontvangen de ouders een uitnodiging voor een eerste ontmoetingsavond. Op deze avond zal er praktische informatie gegeven worden en zal men in gesprek gaan over hoe zij samen met hun kind kunnen toeleven naar de eerste communie.
Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar werken de kinderen regelmatig met het project: “Ik vier met Jezus”. In het voorjaar worden de kinderen tijdens een gezinsviering voorgesteld (presentatieviering). Bovendien worden de kinderen betrokken bij een aantal bijzondere vieringen gedurende het jaar en zijn ze welkom tijdens de andere gezinsvieringen en bij de kinderwoorddiensten. De eerste communie en de voorbereiding hierop vinden plaats in de eigen parochiekerk.

Wat is de rol van de katholieke school daarbij?

Op de katholieke scholen in de parochie worden in de groepen 4 aandacht besteed aan de betekenis van de Eerste Heilige Communie. De school is op de hoogte van het communieproject. In de klas vindt in de godsdienstlessen de catechetische voorbereiding plaats op Eerste Heilige Communie. Eén van de pastores of catechisten verzorgt de communievoorbereiding i.s.m. de leerkrachten.

Wat wordt er van kinderen en ouders verwacht?

Van ouders wordt verwacht dat zij thuis tijd maken om met hun kind in gesprek te gaan over alle zaken rond geloven die aan de orde komen n.a.v. bijeenkomsten, communieproject, thuisopdrachten, vieringen enz.. Van kinderen wordt verwacht dat zij de thuisopdrachten maken, zo nodig hierbij begeleid door één van de ouders.
De parochie verwacht van de ouders dat ze de kinderen stimuleren om naar de bijeenkomsten te gaan en bij ouder en kindbijeenkomsten en ouderavond ook zelf present zijn. Dat ze op zondag hun kind vertrouwd maken met de kerk, zeker als er gezinsvieringen, of kinderwoorddiensten zijn of kinderkerk is.
Ouders zullen gevraagd worden om groepjes communicanten te begeleiden en diverse andere praktische taken op zich te nemen.

Data Eerste H. Communie 2024

Simpelveld: zondag 26 mei (vanaf 2024 altijd laatste zondag van mei)

Bocholtz: Pinksterzondag: 19 mei

Ubachsberg: 2e zondag van mei, Moederdag: 12 mei

Ga naar de inhoud