Het doopsel is het eerste sacrament dat iemand kan ontvangen. Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de gemeenschap van gelovigen. Door te kiezen voor de doop belooft u als ouders uw kind naar het voorbeeld van Jezus te leren leven.

Hoe wordt zo’n doopviering voorbereid?

Aan een doopviering gaat een voorbereidingsgesprek vooraf. We spreken over de geboorte, de naamgeving, de motieven waarom u uw kind wilt laten dopen en de betekenis van de doop. Ook staan we stil bij het beeld van God dat u als ouders heeft en is er aandacht voor de doopviering, de symbolen en symbolische handelingen die hierbij gebruikt worden. Vervolgens wordt de invulling van de viering (met elkaar) besproken aan de hand van het bestaande doopritueel, waarbij een eigen inbreng zeker mogelijk is.

Hoe zit het met de peter en/of meter?

Bij de doop beloven de peetouders mee te werken aan de geloofsopvoeding van het kind. Omwille van de geloofsopvoeding is het belangrijk dat één van de ouders én één van de peetouders gedoopt is. Peetouders zijn zelf katholiek gedoopt, minimaal 16 jaar oud en in de regel een man (peetoom) en een vrouw (peettante).

Kan ik mijn kind laten dopen als mijn partner niet katholiek is?

U belooft uw kind een christelijke opvoeding te geven, daarvoor hoeft een ouder niet per se R.K. te zijn. Wel moet de niet-katholieke ouder er (dus) achter staan dat het kind christelijk wordt opgevoed en kan hij/zij daaraan een bijdrage leveren of in elk geval de katholieke ouder de ruimte daarvoor geven. Overigens is de doop in de katholieke kerk erkend door de protestantse kerk en andersom.

Kunnen grotere kinderen en/of volwassenen zich ook laten dopen?

Een ouder kind (vanaf 7 jaar) kan er zelf voor kiezen gedoopt te worden. Ook aan deze doop gaan voorbereidingsbijeenkomsten vooraf, waarbij de dopeling zelf intensief betrokken is. Ook kan men als volwassene gedoopt worden en vindt de opname in de kerk plaats gecombineerd met vormsel en communie.

Het doopsel vindt plaats in onze parochiekerk. Hiervoor dient u contact op te nemen met de pastoor.
In overleg wordt de datum vastgesteld.
In de regel vindt het doopsel plaats op een zondagmiddag vanaf 12.30 uur.
Ook kan er wel eens op een zaterdagmiddag gedoopt worden rond 15.00 uur.
Een doopplechtigheid duurt gewoonlijk een half uur.
Ter herinnering aan het doopsel ontvangt u een in design uitgevoerd naamplaatje van de dopeling, dat in de kerk in de Mariakapel op een glazen wand wordt opgehangen.
Elk jaar rond Maria Lichtmis (2 februari) worden alle doopouders van het afgelopen jaar uitgenodigd met hun kinderen voor een gezinsviering met kinderzegen.
Na afloop van deze viering mogen de doopouders het naamplaatje van hun kind mee naar huis nemen.

Bij het doopsel is het gebruikelijk dat er een doopkaars aanwezig is.

Een standaardkaars kunt u bij de parochie verkrijgen, maar u kunt ook zelf een doopkaars laten maken met de naam en de doopdatum van de dopeling.

Het doopsel kan ook worden bijgeschreven in het trouwboekje.

Als bijdrage in de onkosten vragen wij vijftig euro. Uw gave kunt u na afloop in een envelopje aan de voorganger geven. Uw gave wordt gebruikt voor het onderhoud van onze kerk. Fijn dat u onze parochie met uw bijdrage in stand wilt houden voor u en uw kinderen.

Klik op ‘DOOPAANGIFTE‘ om uw gegevens aan ons door te geven en de dopeling aan te melden.

  Velden met * zijn verplicht
  Het parochiekantoor zal na ontvangst van het door u ingevulde formulier contact met u opnemen.


  DOPELING

  jongen/meisje *

  In welke kerk wilt u laten dopen? * BocholtzSimpelveldUbachsberg

  bijvoorbeeld: 1200


  OUDERS

  RK: janee

  RK: janee


  OVERIGE GEZINSLEDEN

  Namen en geboortedata


  PEETOUDERS

  RK: JaNee

  RK: JaNee


  Doopkaars:
  van de kerkwordt verzorgd door familie

  Velden met * zijn verplicht  Ga naar de inhoud