Het vormsel vormt het derde sacrament, dat iemand ontvangt op de weg naar een actieve verbintenis met God. Door het ontvangen van het vormsel wordt een mens gezalfd en tevens gesterkt en gesteund door de heilige Geest van God.

Een röntgenfoto laat ons als het ware door de huid heen kijken in de geheimzinnige wereld van het lichaam. Hij dringt door tot waar wij met de natuurlijke kracht van onze ogen niet kunnen komen.
Om met ons verstand en met ons hart een klein beetje door te kunnen dringen tot de geheimzinnige wereld van God, hebben wij een vergelijkbare hulp nodig: de heilige Geest. Hij helpt ons geloven, wat wij met ons verstand alleen niet of moeilijk kunnen aannemen.
Wijsheid – Verstand – Inzicht – Sterkte – Kennis – Ontzag en Liefde voor Gods naam.
Dit zijn de zeven gaven van de H. Geest die men bij het H. Vormsel ontvangt.

Hoe meld ik mijn kind aan voor het Vormsel?
In het najaar krijgen alle kinderen die in groep 8 van de katholieke basisschool zitten een uitnodiging om mee te doen aan de voorbereiding op hun H. Vormsel. Bovendien wordt er melding over gedaan in het parochieblad. Een inschrijfformulier moet ingevuld worden samen met een bewijs dat men gedoopt is. Uiteraard kan men altijd zelf contact opnemen met het parochiekantoor als men niet in deze doelgroep zit maar wel zijn / haar H.Vormsel wil doen.

Hoe worden kinderen voorbereid op het Vormsel?

Er wordt in groep 8 van onze katholieke basisscholen tijdens de godsdienstles voorbereid op het H. Vormsel. De voorbereiding wordt gegeven door een van onze pastores of catechiste i.s.m. de leerkrachten. Er wordt gewerkt met het project ‘In vuur en vlam’. Het is een eigentijds project vol actie, gericht op het zelf kiezen voor Jezus Christus en zijn missie. De vormsellessen starten aan het begin van het schooljaar. De vormselviering vindt in principe plaats in het voorjaar. Alle vormelingen nemen ook deel aan enkele buitenschoolse activiteiten die de parochie organiseert.

Ik ben vroeger niet gevormd. Kan dat nog?

Jazeker! Het gebeurt regelmatig dat er volwassenen gevormd worden, je wordt dan opgenomen in de katholieke kerk. Hier gaat dan wel een voorbereidingstijd aan vooraf, afhankelijk van je kerkelijke achtergrond.

Praktische informatie

In Simpelveld en Bocholtz ontvangen de jongens en meisjes uit groep 8 van de basisschool elk jaar het H. Vormsel.

In Ubachsberg om de twee jaar (groep 7 en 8 samen).

Data Vormsel 2023

Simpelveld: 27 januari 2023

Bocholtz: 20 januari 2023

Ubachsberg: dit schooljaar niet

Ga naar de inhoud