1. De-Pelgrim
  2. /
  3. Wat doen wij?
  4. /
  5. Ziekenzalving

Is er iemand onder u ziek: laat hij de priesters van de gemeente roepen. Zij moeten een gebed over de zieke uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden” (brief van Jacobus 5, 14-15).

Het sacrament van de ziekenzalving heeft als doel een bijzondere genade te verlenen aan de christen die te kampen heeft met de moeilijkheden die verbonden zijn met een ernstige ziekte of met ouderdom. Wanneer de gelovige ten gevolge van ziekte of ouderdom in levensgevaar begint te verkeren, is dit zeker het moment dat hij de heilige ziekenzalving ontvangt.

Wanneer een christen zwaar ziek is, kan hij de ziekenzalving ontvangen en daarna telkens, wanneer, na het ontvangen ervan, zijn toestand verergert.

Men neme contact op met de pastoor voor het maken van een afspraak.

Ga naar de inhoud