1. De-Pelgrim
  2. /
  3. Wie zijn wij?
Wie zijn wij?
pastoor Bert Mom

Pastoor Bert Mom

Voorzitter

Pastoriestraat 15
6369 AN Simpelveld
Tel: 045-544 18 18
pastoorbert@de-pelgrim.nl

 

Werkveld:

Pastorale zaken;
Liturgie, verkondiging en diaconie;
Gemeenschapsopbouw en revitalisatie

IMG_1647

Maria Schouteten

Vicevoorzitter

Colmont 3
6367 HE Ubachsberg
Tel: 045-575 25 01
vicevoorzitter@de-pelgrim.nl

 

Werkveld:
Pastorale zaken / Personeel en organisatie

 

 

 

 

 

Bert Penders

Bert Penders

Penningmeester en Secretaris

Molsberg 39
6369 GL Simpelveld
Tel: 045-544 29 70
penningmeester@de-pelgrim.nl

secretaris@de-pelgrim.nl

Paul Donners

Paul Donners

Bestuurslid Gebouwen en terreinen

Sint Remigiusstraat 57

6369 EL Simpelveld
Tel: 06-20 39 39 07

bouwzaken@de-pelgrim.nl

Werkveld:
Gebouwen wen terreinen

pastoor Bert Mom

Pastoor Bert Mom

Pastoor Simpelveld - Bocholtz - Ubachsberg - Voerendaal - Klimmen – Ransdaal

Benoemd: 2023

Pastoriestraat 15
6369 AN Simpelveld
Tel: 06-107 117 59
Op donderdagen verwijst de voicemail u verder voor dringende pastorale vragen.

pastoorbert@de-pelgrim.nl

kapelaan John Ashirvadam

John Ashirvadam

Kapelaan Simpelveld - Bocholtz – Ubachsberg – Voerendaal - Klimmen - Ransdaal

Benoemd: 2023


Tel: 06-212 334 22
john@de-pelgrim.nl

diakenSherilDhason

Diaken Sheril Dhason

Kapelaan Simpelveld - Bocholtz – Ubachsberg – Voerendaal - Klimmen - Ransdaal

Benoemd: 2023

Pastoor Neujeanstraat 8
6351 GK Bocholtz
Tel: 06-156 115 13
sheril@de-pelgrim.nl

image005

Mgr. dr. Hub Schnackers

Parochieassistent

Als vrijwillig assistent werkzaam sinds 2020

Gasthof 3

6351 CM Bocholtz

 

 

 

 

 

anco_vander_vorm

Anco van der Vorm

Vertrouwenspersoon voor onze parochies

Het kerkbestuur van de RK parochies Bocholtz, Simpelveld en Ubachsberg hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van mensen. Sociale veiligheid is het zich beschermd weten en voelen tegen (dreiging van) gevaar. Daarom heeft zij een vertrouwenspersoon aangesteld waar u bij terecht kunt als u onverhoopt te maken krijgt met een situatie waarin u zich niet veilig voelt (of heeft gevoeld). En dan wordt bedoeld grensoverschrijdend gedrag van (pastorale) beroepskrachten of vrijwilligers binnen het parochiecluster. Bij grensoverschrijdend gedrag kunt u denken aan: agressie, verbaal of fysiek geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, negeren of sociaal uitsluiten. De taak van de vertrouwenspersoon is te luisteren naar uw verhaal en samen te zoeken naar oplossingen. De vertrouwenspersoon van onze parochies is de heer Anco van der Vorm. Hij werkt als geestelijk verzorger in het Zuyderland Ziekenhuis te Heerlen en is tevens predikant van de Protestantse Gemeente Parkstad. Hij woont met zijn gezin in Ubachsberg. Indien u daar behoefte aan heeft kunt u contact met hem opnemen op tel: 088-459 60 58 (werk, overdag) of via e-mail: a.vandervorm@zuyderland.nl.

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn sleutelwoorden in de werkwijze van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Parochiekantoor

Parochiekantoor Simpelveld

Voor het opgeven van misintenties is het kantoor geopend op: 
maandag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Het parochiekantoor is bereikbaar op: maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 15.30 uur
en op woensdag van 09.00 tot 12.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur. 

Adres: Pastoriestraat 15
Postcode: 6369 AN
Plaats: Simpelveld
Telefoon: 045 – 544 18 18
E-mailkantoorsimpelveld@de-pelgrim.nl

BANKREKENINGNUMMERS:

Rekeningnummers kerkbijdrage:
ING Bank: NL74 INGB 0001443600
Rabobank: NL15 RABO 0147599350
Voor betaling misintenties of overige giften:
Rabobank: NL43 RABO 0147501555, t.n.v. Kerkbestuur St. Remigius Simpelveld

kantoorsimpelveld_riameijers

Mevr. Ria Meijers

Anke Wolters

Mevr. Anke Wolters

Parochiekantoor Bocholtz

Het parochiekantoor in Bocholtz is bereikbaar op:
dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur.

Adres: Past. Neujeanstraat 8
Postcode: 6351 GK
Plaats: Bocholtz
Telefoon: 045 – 544 12 52
E-mailkantoorbocholtz@de-pelgrim.nl

BANKREKENINGNUMMER:

Rabobank: NL88RABO0107991772

AnitaBocholtz

Mevr. Anita van de Poel

Secretariaat Bocholtz Yvon Frissen

Mevr. Yvon Frissen

Secretariaat Bocholtz Hub Muijrers

Dhr. Hub Muijrers

StellaBocholtz

Mevr. Stella Hulst

Parochiekantoor Ubachsberg

Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht op:

dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur;
woensdag na de avondmis via kantoorubachsberg@de-pelgrim.nl of telefoonnummer 045 – 575 12 01, b.g.g. 06 – 2038 4939

Adres: Kerkstraat 28
Postcode: 6367 JE
Plaats: Ubachsberg
Telefoon: 045 – 575 12 01
E-mailkantoorubachsberg@de-pelgrim.nl

BANKREKENINGNUMMERS:

Rekeningnummers kerkbijdrage:
ING Bank: NL27 INGB 0001055961
Rabobank: NL82 RABO 0151800863
Voor betaling misintenties of overige giften: 
Rabobank: NL07 RABO 0151809682, t.n.v. Kerkbestuur St. Bernardus Ubachsberg

Secretariaat Ubachsberg Jan Brants

Dhr. Jan Brants

Vrijwilligers

Het is hartverwarmend wanneer je ziet hoe vrijwilligsters en vrijwilligers zich inzetten voor onze parochiefederatie. Zij stralen iets uit en hebben er plezier in om samen met anderen de parochiegemeenschap op te bouwen. Want zij zijn samen kerk, zo zeggen zij.

Het kerkbeeld dat hierin naar voren komt wijst op een kerk als gemeenschap. Betrokkenheid op elkaar geeft verbondenheid. En ieder heeft daarin eigen talenten: de een kan mooi zingen, een ander luistert goed bij het ziekenbezoek, weer een ander klust graag, enz.

Of zoals het bij Paulus geschreven staat: “‘Ieder heeft van God een eigen gave gekregen. En tezamen vormen zij het lichaam van Christus. Als één ledemaat lijdt, lijden allen mee. En alle ledematen zijn even hard nodig. Het oog kan toch niet tegen de hand zeggen: “Ik heb je niet nodig”. Evenmin kan de voet tegen het oog zeggen: ‘”Ik heb je niet nodig”. Binnen het ene lichaam is het zelfs zo dat het kleinste en het meest kwetsbare met grote eer wordt behandeld (1 Corinthiërs 12). Zo zijn vrijwilligers dienstbaar aan elkaar, aan de gemeenschap.

Binnen onze parochiefederatie zijn ongeveer 500 parochianen actief als vrijwilliger, o.a. in de volgende werkgroepen:

Administratie

Bestuur en organisatie

Collectanten

Diaconie en dienstverlening

Jeugdwerk

Kosters

Lectoren

Misdienaars en Acolieten

Missionaire werkgroep

Onderhoud gebouwen

Parochieblad samenstellen

Processie / Parochiefeest

School- en parochiecatechese

Versiering kerk

Zangkoor

 

Zonder de grote inzet van al deze mensen zou de parochie niet kunnen functioneren! Op alle terreinen van het parochieleven zijn vrijwilligers actief, zowel in beheerstaken als in pastorale taken. Met hun werkzaamheden houden de vrijwilligers de parochie vitaal. Het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend. En al worden de uren van de vrijwilligers niet vergoed, vrijwilligers krijgen wel veel terug voor hun betrokkenheid: gezelligheid en onderlinge verbondenheid, mogelijkheid van vorming en geloofsverdieping, voldoening voor hun inzet, dankbaarheid en de gelegenheid om zich te ontplooien.

Elke vrijwilligerswerkgroep heeft een coördinator die overzicht houdt en erop toeziet dat ieder in een goede sfeer kan werken. Binnen het bestuur is een van de bestuursleden verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid.

Wilt u weten hoe u zich kan inzetten voor de parochie, of hebt u vragen over het vrijwilligerswerk?
Bel gerust naar een van de parochiekantoren; wij staan u graag te woord.

Federatieconvenant en Beleidsplan

Klik hier voor de tekst van Federatieconvenant Parochie H. Remigius, Simpelveld, Parochie H. Bernardus Ubachsberg en Parochie H. Jacobus de Meerdere Bocholtz

Klik hier voor het document “Toekomstvisie: Beleidsplan federatie parochies H. Remigius Simpelveld en H. Bernardus Ubachsberg – bestuurlijk beleidsplan

Ga naar de inhoud